Кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване стартира УМБАЛ Бургас. Инициативата цели повишаване ангажираността на обществото и привличане на нови кръводарители, предвид нарастващите нужди в началото на летния сезон. Желаещите да дарят кръв могат да го направят в Отделението по трансфузионна хематология (Кръвен център), намиращ се в сградата на Първа поликлиника в Бургас.

Кръводаряване ще се проведе по график в Айтос и Несебър – на 20.03 в ДКЦ Айтос, и  29.03 – Здравна къща „Несебър“, от 9 до 13 ч.

Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст между и 18 и 65 г., който няма здравословни проблеми и хронични заболявания.

Кръвният център на УМБАЛ Бургас осигурява кръвните запаси за всички лечебни заведения в Бургаска област. За да бъдат поддържани тези количества, е необходимо да има между 700 и 800 кръводарители всеки месец. Макар че дарителите постоянно се увеличават, желаната бройка още не може да бъде достигната.