В 4 морски общини – Варна, Шабла, Каварна и Несебър са издавани разрешителни за шума, които са с по-късен час от обявения в Закона. Това става ясно от проверка на Върховната административна прокуратура, която се е хванала да установи дали подзаконовите нормативни актове на местната власт са в съответствие с родното законодателство.

От ВАП уточняват, че според чл.16а, ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.

Намерени са и разрешения, в които часовият диапазон на забраната е диференциран според местонахождението на заведенията за хранене и развлечения с въвеждане на по-ранен час за жилищни зони и на по-късен за курортите, каквото разграничение законодателят не прави.

Конкретните разминавания, които проверката на ВАП е установила са предадени на съответните Окръжни прокуратури, уточниха от държавното обвинение.

 

Снимка: Архив