Поставят до плажа в Слънчев бряг първите павилиони с одобрената от Министерството на туризма визия. В момента се монтират павилионите, които попадат в териториите на концесионерите в курортния комплекс. Те са в кафяво и бяло.

Павилионите на акционерното дружество ще бъдат в синьо и бяло, но все още на доставени. Идеята за еднакви преместваеми обекти беше приета и от търговците в курорта.

Така според тях ще се въведе ред и ще се пресече порочната практика да изникват нелегални сергии. Срокът на разрешителните на тези павилиони е 5 години, което ще даде и възможност на наемателите им да възстановят разходите си по направените инвестиции.