Гражданите на Бургас ще могат да подават сигнали за замърсяване и увреждане на околната среда в нова интернет платформа "Подай сигнал", която ще улеснява комуникацията с РИОСВ – Бургас за по-бързо решаване на проблемите. Интернет платформата е достъпна на сайта на регионалната инспекция по околна среда и води – http://riosvbs.com.