Детайлна проверка на РИОСВ Бургас на територията на Кроношпан показа, че абсолютно всички препоръки на районната инспекция и на Министерството на околната среда и водите са изпълнени. Протоколът за проверката вече е официално публикуван на страницата на РИОСВ.

Покриването на двата „пакета“ с мерки, които бяха препоръчани от институциите на  ръководството на компанията в началото на пролетта са вече факт с инвестиция от почти 1 млн. лв.

В изминалите няколко месеца беше обособен зелен пояс, който изолира производствата от града.

Още в първия етап на програмата за подобрения беше монтирано покритие на транспортната лента за дървесина, а площадките за съхранение бяха снабдени с оросителни системи.

Складовите площи за трески вече разполагат с плътни стени с височина от 7.5 метра, а над площадката за временно съхранение на стърготина е поставен навес.

Съоръженията за депониране на материали вече имат заграждения, щорни врати, а специална „завеса“ е монтирана на нивото на сепаратора на линията за подаване на материал към производство ПДЧ.

От компанията своевременно закупиха почистващ автомобил, който оперира основно в зоните за съхранение и обработка на дървесина.

Изминалите месеци бяха много натоварени за нас, но не сме пестили нито средства нито усилия. Радваме се, че успяхме да покрием всички изисквания на МОСВ и на РИОСВ Бургас, но за нас беше най-важно да отговорим на очакванията на бургазлии – коментира единият от управителите на фирмата Николай Банков.

От ръководството на Кроношпан гарантират, че няма да спрат дотук и за 2018 год подготвят по своя инициатива още много други подобрения и иновации.