Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи закон за намаляване наполовина на законната имиграция в страната в следващите 10 години, според който се закрива лотарията за получаване на т.нар. Зелена карта за престой и работа, както и драстично се ограничава възможността американски граждани да изтеглят при себе си членове на семейството, информира dnevnik.bg.

Планът, ако бъде одобрен, ще доведе до най-мащабните от десетилетия насам промени в системата за законно имигриране в Америка. Това е и поредната инициатива на Доналд Тръмп да ограничи идването на хора от цял свят в САЩ.

Президентът и двамата сенатори Дейвид Пердю и Том Котън, подготвили проекта, предлагат да се въведе съревнователен процес, при който повече шансове да имат имигранти, владеещи английски език, имащи добро образование, способни финансово да издържат себе си и семейството си и притежаващи "професионални навици, необходими за американската икономика". Освен това значение ще има дали са им направени предложения за добре платена работа, на каква възраст са и дали могат да покажат някакви постижения и предприемчивост.

Повече от 1 милион души получават всяка година право за законен престой. Предложението е техният брой да бъде съкратен с 41 % още в първата година на действие на новия закон и с 50 % десет години по-късно. Това намаление ще дойде основно чрез орязване на възможностите вече законно пребиваващите да изтеглят при себе си роднини. Броят на имигрантите, допускани на базата на професионалните си умения, ще остане почти непроменен на ниво от около 140 000 души годишно.

Критици на инициативата на Тръмп казват, че премахването ѝ ще затвори достъпа на нискоквалифицирани работници, от които има нужда икономиката. Освен това се разпалва дебат за това дали идващите от чужбина не подбиват заплатите на самите американци, на какво трябва да стъпи икономическият растеж и каква е националната идентичност.

Поддръжниците на промяната казват, че страната е приела прекалено дълго е приемала хора почти без професионални умения и че американските семейства заслужават имиграционна система, която е по-честна спрямо данъкоплатците и поставя на първо място техните нужди и Америка.

Подобни идеи имаше по времето на президента Джордж Уокър Буш, но те не получиха подкрепа и Белият дом се отказа от тях през 2007 г. Съгласно сега действащата система на имигрантите е позволено без ограничение да изтеглят при себе си съпруг/съпруга, родителите и малките си деца, а близки роднини и пълнолетните деца имат преференции при кандидатстване за ограничен брой визи. На притежателите на зелени карти е позволено да издържат в САЩ брачния партньор и децата си.