"Scale Focus" е българска технологична компания, създадена преди шест години. През юни месец фирмата ще открие свой офис в Бургас. За повече подробности разговаряхме с Пламен Цеков, изпълнителен директор и съосновател на компанията.

 

Г-н Цеков, защо избрахте Бургас за третия си център?

- Причините са няколко: първо, Бургас е добър град за живее, това е доказано неведнъж. Има необходимата градска инфраструктура, като същевременно не е пренаселен град, както например това се случва в София.

Второ, самата община е много активна в проектите си, за да привлича компании, но и е активна и в образователната сфера. Тя се старае заедно с университетите, а и както вече виждаме даже и на училищно ниво с откриването на специализираното училище по компютърни програми, да създаде правилната екосистема. В дългосрочен план това е нещото, което интересува такъв тип фирми като нашата, които търсят висок технологичен талант.

Трето, просто искаме да покажем, че наистина този високопрофилен бизнес на софтуерен развой,  може да се развива и в по-отдалечени места. Искаме да покажем, че за начина на работа, методологията, принципите и самият процес, не е нужно хората да бъдат в един офис. На практика искаме да се възползваме от тази възможност, така че хората да могат да работят по предизвикателни проекти, които са в глобален мащаб, от мястото където те най-много искат. Не е нужно да емигрират в чужбина или някъде другаде, за да работят по наистина предизвикателни неща и да получават много добро възнаграждение за своя труд.

Колко работни места ще се открият в бургаския ви офис?

- Целта ни е до края на годината да наемем 20 служители. Плановете ни за догодина са за около 40-50 души.

Тази година в Бургас се открива IT гимназия – ще си партнирате ли с учебното заведение?

- „Scale Focus“ e част от настоятелството на гимназията и ние участваме още от първия ден в разговорите как да се формира обучителната система. Някои от сегашните ни колеги имат желание да се преселят в Бургас, за да могат да помагат за развитието на училището.  

Подготвени ли са бургаските кадри за този тип работа?

- От това, което видяхме, може би поради естеството на работа, което е било тук до момента, проектите са били доста по-малки. Има нужда за проектите от по-висок клас да се направят необходимите тренинги, съответно и някои специализирани обучения или пък учене по време на работа.

Разговорите и документацията са изцяло на английски език, спецификациите се установяват или изчистват по време на работа. Има много комуникация с клиентите за доуточняване или договаряне как едно нещо ще свърши най-добре работа. Тук много често се среща ситуацията, в която програмистът трябва да е активната страна и да предложи на искащия как наистина ще стане добре.

Това е стил и начин на работа, който обикновено е практика в по-предизвикателните проекти и виждаме, че по някакъв начин можем да го предадем този опит.

Какво различава “Scale Focus” от останалите аутсорсинг компании?

- Ние сме компания, която е ориентирана предимно към софтуерен развой и консултантска дейност. Това пак попада в широкия кръг на дефиницията аутсорсинг, която има доста широко значение.

При нас клиентите ни делегират задачите си, за да направим техния специфичен софтуер да работи по много добър и качествен начин. Това отново е форма на аутсорсинг, но на практика е дейност по софтуерен развой – тестване, консултиране, поддръжка, проектиране и всякакви други неща, които са част от софтуерните инженерингови компании.

Освен познания по чужди езици, при нас е много широко застъпена нуждата и от технически познания по програмиране, технологии, фундаментално мислене, алгоритми и бази от данни.