Михаил Хаджиянев е юрист и един от известните адвокати в Бургас. Заемал е активна гражданска позиция по редица въпроси. Решихме да го потърсим за коментар по една от най-актуалните теми: убийството на Георги Джевизов – Жоро Плъха в Пловдив.

 

Необходима ли е според Вас промяна в Наказателния кодекс по отношение на неизбежната самоотбрана?

- Не. Текстът е отлично балансиран, съобразен е с всички съвременни тенденции и е пример за модерно и добро уреждане на тази деликатна материя.

 

Трябва ли спешно да се променят закони?

- Спешно следва да се променят закони само при премахване на административно-бюрократична тежест за гражданите или при транспониране на директиви от правото на ЕС в посочените срокове.

 

Какво според Вас трябва да се промени по отношение на неизбежната самоотбрана в законодателството ни?

- Чл.12 в Наказателния кодекс е чудесна разпоредба, която прави чест на нашите законотворци. Безкрайно неправилно и с възможни тежки последици е пипането на парче и то на база популизъм.

 

Какви рискове крие една промяна точно в тази част на закона?

- Опасявам се, че е възможно някои хора да вземат правосъдието в "свои ръце" и да се случат тежки инциденти, с още по-сериозни последици. С лека ръка може да се заличат постиженията на съвременния хуманизъм и то под уж благовидни предлози.

Справедливостта не означава самоуправство и лично отмъщение. Подобни действия деградират и личността и обществото ни.