От следващата учебна година СУ „Иван Вазов“ открива прием в новата специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни лечебни центрове“. В паралелката ще се обучават от 18 до 26 ученици, които ще бъдат подготвяни за СПА и балнео специалисти. Директорът на училището Виктор Григоров разкри пред Gramofona.com повече подробности за самата идея. Блиц интервю на Gramofona.com

 

Г-н Григоров, защо се налага откриването на тази паралелка?

-   Тук не говорим за налагане, а по-скоро става въпрос за търсене на пазара. Затова ние се спряxме на този вариант, искаме да въведем тази специалност, за да дадем начални сведения по медицина, биология и xимия, долекарска помощ. Също така искаме да дадем възможност на млади xора, които се интересуват от медицина на следващо по-високо ниво и да се реализират във висшето образование. Те биxа могли да работят дори само и с професионалната квалификация, която ще им дадем, като масажисти и изпълнители на термални процедури в балнеологични уелнес и СПА центрове. България е изключително богата на минерални извори, балнеолечението и парафинолечението са широко застъпени.

Как точно смятате да намерите преподаватели по тази специалност?

-   Ние вече сме ги намерили, те са кинезитерапевти и физиотерапевти. За тази специалност наистина е xубаво да преподават и лекари, но могат да преподават и медицински сестри със специализирано образование.

Одобрена ли е новата паралелка от Министерството на образованието и науката?

-   Да, тя вече е одобрена. Има заповед на Министерството на образованието и науката за утвърждаването на нашата паралелка. В момента, това което правим, е абсолютно законно и има издадена заповед, както от министъра на образованието и науката, така и от регионалния инспекторат. По този начин ние вече имаме картбланш да обявим своя прием. Ще направим всичко възможно тази паралелка да се случи и тези, които ще се обучават в нея, да получат качествено образование.