Ася Пеева е народен представител от ГЕРБ. Преди да влезе в парламента тя бе начална учителка в Поморие. В момента Пеева е член на Комисия по образованието и науката в Народното събрание. Срещаме се в централата на партията в Бургас. Блиц интервю на Gramofona.com с Ася Пеева.

Г-жо Пеева, в новата учебна програма  по история за тази година десетокласниците ще изучават Комунистическия режим. Като член на образователната комисия смятате ли, че учениците трябва да изучават различните етапи от историята ни?

-  Комунистическият режим е факт в нашата история. Дали някои го приемат или не, дали някои са се борили за него или против него, той е факт. Когато ние изучавахме история по време на Комунистическия режим , учихме фактите от историята преди него. На пример на моя дядо тогава не се харесваха идеологииите, които са били в учебниците. Той обаче приемаше фактите такива, каквито са, защото историята е факти. Смятам, че всеки един етап от историята ни трябва да присъства в учебниците. Структурата на обществата е в една непрекъсната еволюция. Те се променят - както режимите, които господстват, така и начините на управление на обществата. Само времето ще покаже дали един режим ще бъде оценен в бъдеще положително или отрицателно. Във всеки един етап от историята на цивилизацията има привърженици, има и противници.

Преди дни анкетирах бургазлии затова дали са съгласни децата им да натруват знания за Комунистическия режим. Всички бяха единодушни, че е хубаво той да присъства в учебниците, но само в един урок. Трябва ли според Вас изучаването на комунизма да е в няколко поредни урока?

-  Нека това експертите да съобразят според броя на часовете предвидени във всеки клас. Ще се върна към предишните учебници по предмета Човек и общество от 3-4 клас и тези, които ги предхождаха. Тогава в трети клас имаше три исторически урока – „Борци за свобода”, „Хайдутите – народни закрилници” и „Националното освобождение на България”.

В последващата програма в целия период на начален етап на обучение имаше не повече от два урока, където всички борци за свобода-Левски, Ботев, Каравелов и Раковски бяха в един урок. Никъде не беше засегнато Хайдушкото движение. Единствено в две хайдушки песни като четиво в учебника по литература. Според мен това е сериозен пропуск. Виждаме как в учебните програми може да се злоупотребява с учебния материал по история. Искрено се надявам сега да се вземе правилното решение, така че това да не се допусне.

Като заговорихме за историята в трети клас, огромна част от родители на третокласници от Бургас споделят притеснението си относно материала по предмета – години, термини, владетели, които са трудни за децата. Смятате ли, че учениците трябва да ги изучават в по-горни класове или напротив?

-  Учебните програми се правят от експерти, наред с които присъстват и учители, чието мнение по въпросите е от изключително значение, защото те са хората, които работят с децата. Историята се променя и историческият материал трябва да се актуализира с историческите факти. Методите на преподаване вече много еволюират, има много мултимедии, презентации, електронни учебници, електронни библиотеки и сайтове за информиране.

Нека родителите да са спокойни, защото учебният материал се преподава и усвоява на спираловиден принцип. В начален етап се поставят основите на знанията. Всичко, което в начален етап се преподаде и упражни, то впоследствие в прогимназиален ще се наслагва. Учениците имат възможност да задълбочат своите знания, но все пак трябва да се даде една основа. Това е по всички предмети и това е правилният начин за дълготрайни знания.