От 13 до 15 октомври се проведе второто от състезанията "Хакатон 2017". Темата  "Създаване на софтуерни приложения за Smart City Burgas" провокира участието на ученици и студенти с интереси в областта на софтуерната разработка, дизайна, информационните технологии и иновативните продукти, групирани в отбори според предварителните изисквания на формата, съобщиха от община Бургас.

Домакин на "Хакатон Бургас" отново бе Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (Катедри "Компютърни системи и технологии" и "Компютърни и информационни технологии" и Студентски съвет към Университета), в партньорство с Община Бургас, Фирма Технологика, Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", Професионална гимназия по Механотехника и Електроника, Професионална гимназия по Електротехника и Електроника "Константин Фотинов", "Иновационни Системи - Бургас" ЕООД.

В състезанието се включиха 17 отбора - 10 ученически и 7 студентски, с общо 60 участници, които получиха ценни напътствия и знания чрез специализираните уъркшоп сесии и презентации, както и множество награди от спонсорите на събитието.

Всички участвали отбори показаха изключителни умения и креативно мислене, разработвайки и представяйки своите иновативни проекти в трите дни от състезанието. По този начин бе постигната и целта на инициативата - да се стимулира прилагането на съвременни технологии в ежедневието на хората и градския начин на живот, както и да се допринесе за развитието на IT общността в Бургас. Темата на събитието се реализира успешно и като част от инициативите на Община Бургас, свързани с проект "Sharing Cities" /"Споделящи градове", по програма "Хоризонт 2020", в който участва като град последовател, обменяйки нови знания и опит в сферата на прилагане на умни технологии и иновативни решения в градска среда.