Хората в неравностойно положение трудно достигали до тоалетната в Европейския парламент. Причината за затруднената достъпна среда били три стъпала, разказа днес по време на Международен форум по проблемите на хората с увреждания в Бургас д-р Диана Инджова, член на Европейския икономически съвет.

„В излъскан Брюксел достъпността на моменти е основен проблем. Често пъти, влизайки като официални гости в Европейския парламент, колегите на колички искат да се приготвят преди форумите и да използват тоалетната, но са възпрепятствани и достъпността не навсякъде я има“, обясни Инджова.

Тя цитира експерти от ООН, според които хората с увреждания са тези, които трябва да кажат кое е това, което им липсва и да поискат отговорност от тези, които имат възможност да направят промяна.

Форумът бе организиран от Център за Психологически изследвания в Бургас. В дискусиите се включиха представители от редица международни организации. Подкрепа за събитието в телемост изразиха и от Американската Психологическа Асоциация, както и от Главната квартира на Обединените Нации.

По време на форума се обсъдиха важни теми и методи, свързани с това как хората с увреждания да бъдат лесно приемани от останалите.