Председателят на Окръжен съд – Бургас, съдия Боряна Димитрова, е един от новите 22-ма членове на ВСС, която бе една от номинираните за изборен член от професионалната квота на съдиите, избрана след пряк избор на членовете от съдийската квота, през м. юни 2017 г.

                Съдия Димитрова има над 19 години юридически стаж изцяло като съдия. Встъпва в длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас, на 11.01.1999г. От 01.03.2000 г. до 26.07.2009 г. е съдия в Районен съд – Бургас, където последователно изпълнява длъжностите – заместник – административен ръководител и административен ръководител на институцията. От 27.07.2009 г. до днес, Боряна Димитрова бе председател на Окръжен съд – Бургас.

                Магистратът спечели изборната надпревара за членове на върховния съдебен орган с управленски опит, изграден по време на реформиране на съдебната система. Години наред, Боряна Димитрова реализира успешни стандарти и практики в изграждането на отговорни, ефективни и независими институции. Като съдия тя отстоява мнението, че огромният ежедневен и почтен труд на колегите й не заслужава обезмисляне, затова е мотивирана да подпомогне с опит изграждането на административен капацитет на национално ниво за осигуряване на спокойна работа и защита на достойнството на магистратите.

                „ВСС е създаден автономен, за да облекчава и обслужва дейността на съдиите и съдилищата, а не обратно“, категорична е Боряна Димитрова.

Основни задачи на ВСС, според новият член на съвета са: гарантиране на безпристрастно правосъдие, защитено от външно влияние и вътрешни рискове; гарантиране на действителна независимост за съдиите при осъществяване на функциите им; подобряване на ефективността и качеството на правосъдието. Магистратът предлага да се търсят нови форми на комуникация, за да стане съдебната система достъпна и разбираема. Преследване на яснота, прозрачност и постоянство, които ще доведат до промяна на възприятията и нагласите на обществото.