Рамката на проектобюджета на Поморие за 2017 възлиза на 26 763 238 лв.  Капиталовата програма е в размер на 2 806 635 лв. Това стана ясно при публичното обсъждане на общинския бюджет.
 
Приоритетни за Поморие през 2017 год. ще бъдат благоустройството на улици и паркови пространства, подмяна на осветителната мрежа, реконструкция на водопроводи, изграждане на спортни и детски площадки.
 
Средствата за издръжка на делегираните държавни дейности в бюджета са в размер на 10 606 873 лв., като е отчетен ръст от близо 6 % спрямо миналогодишния. Целевите разходи за учебните заведения, детските градини и социалните дейности на територията на община Поморие са в размер на близо 10 млн. лв. и отново заемат значителна част от проектобюджета.
 
По време на обсъждането стана ясно, че не се предвиждат промени в ставките на местните данъци и такси, но отново усилията ще бъдат насочени към по-високата събираемост и реализиране на собствени приходи.
 
На срещата присъстваха жители, представители на бизнеса и други заинтересовани общности на територията на община Поморие, като им бе дадена възможност да отправят въпросите си, да дадат своите мнения и препоръки. Предложения за изменения могат да бъдат внасяни и писмено в Центъра за административно обслужване към Община Поморие.
 
Окончателният проект на бюджета за 2017 година ще бъде внесен от кмета на общината в Общински съвет и неговите комисиите на 10 януари, а в рамките на 15 работни дни след внасянето му, Общински съвет Поморие следва да приеме проекта. Нагласата е до края на месец януари бюджетът да бъде гласуван.