Общинският съветник от ПП ГЕРБ Димитринка Буланова ще има приемен ден с граждани на 28 юни, четвъртък, от 16.00 до 17.00 ч. в централата на партията в Бургас (ул. „Конт Андрованти” 5).

Димитринка Буланова е член на две постоянни комисии – по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации и по транспорт и морско дело.

Общинският съветник участва и в Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, както и в Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, където е председател. Димитринка Буланова участва още и в Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

За традиционната приемна на общинските съветници от ПП ГЕРБ записвания се правят на място в офиса на партията или на телефон 056 81 90 40.