С първа копка, направена от кмета на община Руен Исмаил Осман се даде старт на дейностите по изпълнение на обект „Реконструкция на площад в с.Руен”. Проектът е разделен на три самостоятелни етапа, а стойността му е 1 413 000. 00 лв, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Първи етап включва обособяване на пешеходно и площадно пространство, с възможност за събиране на повече хора при провеждане на културни мероприятия и изяви. Предвижда се изграждане на паркинг за 5 автомобила и обособяване на представителна зона с фонтан пред входа на сградата на Общината. Близо до обособеното площадно пространство се предвижда изграждане на сцена на открито за наблюдение на провеждащи се мероприятия. С втория етап ще се промени пространството около новоизградената детска площадка, като се предвижда рехабилитация на настилките.

Трети етап предвижда изграждане на паркинг с 24 места и рехабилитация на пространството, разположено на изток от сградата на общината. Променя се алейната мрежа, като ще бъде извършено и асфалтиране на обиколните улици.

В изпълнение на трите етапа ще бъде подменена цялостно асфалтовата настилка и плочите на съществуващите тротоари с настилка от декоративни плочи. Предвидено е паркоустрояване и  нова паркова мебел,  които ще придадат изцяло нов облик на с.Руен.