„ПО-КВАЛИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ,  ПО-КОНКУРЕНТОСПОСОБНО УЧИЛИЩЕ!“

2016-ЕМ-ЕРА+-2016-1-BG01-КА101-023044-BG/03

На 21.03.2018г. от 12.30 часа в Конферентната зала на ПГСАГ „Кольо Фичето“ - Бургас се проведе заключителна конференция по проект „ПО-КВАЛИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ,  ПО-КОНКУРЕНТОСПОСОБНО УЧИЛИЩЕ!“, по програма Еразъм+.  На събитието бяха поканени учители и ученици от водещи бургаски училища, представители на Регионално управление на образованието, ученици и учители от гимназията. Гостите бяха приветствани  от инж. Даниела Симеонова - директор на ПГСАГ „Кольо Фичето“.  Тя  увлекателно разказа на младите хора за участието си в структурирания курс  на тема: "По-добър английски език за учители“, проведен на 02-15.10.2016г. в   IPC – Exeter, Великобритания. Минка Кюркчиева – зам.-директор на училището,  сподели за  практическите задачи, решавани на курсовете и за положителното им въздействие  върху  езиковите и професионалните й компетенции. 

Марин Маринов - Координатор на проекта и зам.-директор на гимназията, постави акцент върху целите на проекта, постигнатите резултати и въздействието им върху главните потребители на образованието в училище – учениците. Представи се открит урок на тема: „България и Европа“,  на който бяха демонстрирани интерактивни методи (Kahoot  и Edpuzzle) в изучаването на английски език. На организираното в рамките на урока състезание, учениците искрено се забавляваха  и съревноваваха.  Победители станаха: Костадин Саваклиев  от 10а клас – заслужено първо място; Габриела Попова, 9а, второ място и Петя Стоянова, 9а,  трето място. На последвалата дискусия впечатленията си от структурирания курс  на тема: „Креативна методология за учитители“ сподели Силвия Спасова.  Мария Стайкова разказа за своите вълнуващи моменти от обучението:  „Преподаване на английски език на ученици“.

Учениците споделиха, че се е подобрило качеството,  иновативността и атрактивността на обучението по английски език в ПГСАГ „Кольо Фичето“.