ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“-Бургас обявява прием след VII клас. Гимназията разполага с модерна материална база за учебна и практическа дейност- учебни кухни, учебни фурни, кабинети по сервиране, кабинет хотелска рецепция, компютърни зали, физкултурен салон и библиотека. Учебните занятия се осъществяват под ръководството на утвърдени, висококвалифицирани учители.

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г. ГИМНАЗИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА

    ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

1.            Организация на обслужването в хотелиерството, Професия “Администратор в хотелиерството”- 1 паралелка с разширено изучаване на английски език;

2.            Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение, Професия “Ресторантьор” - 1 паралелка с разширено изучаване на английски език;

3.            Кетъринг, Професия “Ресторантьор” -1 паралелка с  разширено изучаване на немски език;

4.            Организация на туризма и свободното време, Професия “Организатор на туристическа агентска дейност” - 1 паралелка с разширено изучаване на руски език;

5.            Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, Професия “Техник-технолог в ХВП” -  1 паралелка с  разширено изучаване на френски език;

6.            Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, Професия “Техник-технолог в ХВП” -  1 паралелка с  разширено изучаване на немски език;

7.            Производство на кулинарни изделия и напитки, Професия “Готвач” – 1 паралелкa с разширено изучаване изучаване на немски език.

Приемът на ученици се извършва по оценки от проведеното НВО по:

  •  Бълг. език и литература и Математика

и

Балообразуващи предмети

  • География и История

Балът за класиране се образува като сбор от удвоената оценка от НВО по БЕЛ, удвоената оценка от НВО по математика и оценките по двата балообразуващи предмета- география и история от свидетелството за завършено основно образование.

След успешно завършен XII клас, положен държавен зрелостен изпит и държавни изпити по теория и практика на специалността  всички ученици придобиват средно образование и трета и степен на професионална квалификация. Завършилите по професия Готвач придобиват втора  степен на професионална квалификация.

 

ПГТ “Проф. Д-р Асен Златаров”

Бургас,  бул. “Стефан Стамболов” 53

Канцелария: 056/ 545 903

Директор: 056/ 544 141

Помощник- директори: 056/ 544 711

Квалификационен център: 056/ 800 768

http://www.pgtbs.com