Общество

Община Бургас съобщава

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в  кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас...

Времето

18.07

22o - 29o
19.07

21o - 26o
20.07

21o - 26o
21.07

23o - 26o