„Процедурата по концесия на столичното летище е напълно нормална и е правилното решение. Ползите от отдаване на концесия на Летище София са безспорни и преки за държавата. Печалбата ще бъде реализирана от плащането на данъци, от инвестиции в публична държавна собственост. От сделката страната ще получава годишно поне 15 млн. лв., както такса и 550 млн. лева при подписване на договора. В срока на концесията ще се изгради нов терминал, ще се ремонтират съществуващите, Или общо изчислената прогнозна стойност на концесията за 35 години е в размер на 6 778 765 000 лв“. Това заяви народният представител от ГЕРБ Иван Вълков. по време на днешното заседание на НС при дебатите по предложението на БСП за прекратяване на концесията на Летище София.

Той аргументира мотивите за бъдещата концесия и по този начин отговори на репликите на опозицията, приложила по думите му неекспертни мотиви срещу процедурата на концесия на принципа на „копи пейст“.

„Свидетели сме на безпрецедентен случай на разискване относно отдаването на обект на концесия – Летище София, каквото досега не е правено от вас. Това е управленско решение, взето на базата на управленската програма на ПП ГЕРБ в Сектор „Транспорт“ 2017-2020 и на обосновка, мотивирана от различни анализи – финансови, икономически, правни, технически и екологични. Всички те са направени от Световната банка и ЕБВР-институции, към които мисля, че нямате съмнения“, коментира бургаският депутат, член на парламентарната комисия по транспорт.

В свои изказвания депутатът от ГЕРБ изрази учудване защо за БСП концесиите на летищата във Варна и Бургас, са добри, а тази за "Летище София" е лоша. „БСП твърдят, че са за запазването на управлението и контрола на държавата над предприятията, а същевременно продадохте БРФ, БГ Еър. Не ги дадохте на концесия, а ги приватизираха.  Ползите ще са осезаеми за бизнеса под формата на качествени летищни услуги, създаване на нови работни места, повишаване на сигурността в сектора“, заяви Вълков по време на разискванията.

Практиката досега показва, че Европа е най-развития пазар за участие на частния сектор в управлението на летищата. Делът на частно участие в периода 2010-2016 е нараснало с 80%. Необходимостта от ефективното поддържане, модернизация на транспортната инфраструктура и привличането на инвестиции ще доведат до повишаване на сигурността и безопасността в транспортния сектор.