Тримата афганистанци, които твърдят, че са били вързани със свински опашки от Петър Низамов – Перата и които избягаха от дома в Пъстрогор, са все още в неизвестност. Щателното издирване на тримата бежанци продължава. Това стана ясно по време на поредното заседание на Бургаския окръжен съд по делото на Петър Низамов. Районният съд на Бургас определи в следващото заседание по делото да бъдат изслушани още свидетели. Съдът докладва постъпили писма и от бежанските центрове в Харманли, Пъстрогор и с. Баня, съгласно които тримата пострадали не се намират на тяхна територия.

Бургаският районен съд представи направения повторен разпит на анонимния свидетел, от 22 декември миналата година. В заседанието бе изслушана свидетелката Л.М. от Спешния център на МБАЛ – Бургас, която разчете здравен талон за състоянието на обвиняемия, писан от самата нея, поради нечетливост на документа. Свидетелката открои като причини за зачервеното око на Низамов две възможности – нараняване или възпаление.

Заседанието продължи с изслушване на вещото лице Г.Б. по изготвената техническа експертиза на излъчвания видеозапис. Поради ниската резолюция на изображението вещото лице не е успяло да идентифицира,  дали лицето от записа е самият Низамов.

В проведеното днес съдебно заседание Районният съд на Бургас не приключи съдебното следствие и определи да бъдат изпратени отново писма до всички центрове за настаняване на мигранти на територията на България, както и до Държавната агенция за бежанците към МС, които до датата на следващото съдебно заседание да предоставят актуална информация за издирваните лица – С.С., Д.Д. и А.С. и ако пребивават в някое от тези места, да бъдат призовани. Съдът указа с писмо до ОД на МВР – Бургас да продължи щателното издирване на тримата.

В следващото заседание ще бъде изслушан свидетелят призован от Петър Низамов, който поради обективни метереологични причини – пътуване от гр. Айтос, не успя днес да се яви в съда.

Районният съд на Бургас отложи делото и насрочи следващото заседание за 08.02.2017 г., от 13.30 часа.